Wij verbinden het luchtvaarttechniekonderwijs met de luchtvaartindustrie in Nederland.

Waarom?

Samen sta je sterk. Door intensieve samenwerking tussen luchtvaartonderwijs en luchtvaartindustrie doen we er alles aan om beschikbaarheid van voldoende en geschikt technisch personeel voor de bedrijven te optimaliseren. Stageplaatsen voor studenten spelen daarin een belangrijke rol. Vraag en aanbod spelen zo beter op elkaar in. Door samen te werken stimuleren we innovatie en kennisvalorisatie in de branche. We brengen jarenlange ervaring en jonge frisse blikken bij elkaar. Door die kennis weer te delen met de buitenwereld zorgen we ervoor dat de luchtvaarttechniek een aantrekkelijke branche blijft om in te werken en zorgen we ervoor dat innovaties en ontwikkelingen zich sneller naar andere sectoren verspreiden. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een belangrijke speler is voor de luchtvaart en de technische sector.  

Hoe doen we dat?

We doen dat onder andere door vraag en aanbod van voldoende en goed geschoold personeel in kaart te brengen, stageplaatsen te faciliteren, en (luchtvaart)technisch onderwijs vanaf de basisschool te stimuleren. We stimuleren om- en bijscholing in de luchtvaarttechniek en faciliteren onderwijsinnovatie. We delen graag kennis en de laatste ontwikkelingen op het gebied van luchtvaarttechniek en organiseren events rondom actuele thema’s.

De grootste uitdaging voor de komende jaren?

Het groeiend tekort aan voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel. Ook onze sector heeft sterk te maken met een vergrijzing waardoor er een grote uitstroom van medewerkers is. Er liggen mooie kansen voor instromers in de sector, op allerlei terreinen, zoals digitalisering, duurzaam onderhoud en het ontwikkelen van vliegtuigen die van duurzame energie gebruik maken.