Het CvBLo verbindt het Luchtvaarttechniek onderwijs in Nederland met de luchtvaart industrie in Nederland.

Waarom?

Samen sta je sterk. 

Door een goede verbinding tussen luchtvaarttechniek onderwijs en de luchtvaarttechniek sector garanderen we de beschikbaarheid van voldoende en geschikt technisch personeel voor de bedrijven, maar ook stageplaatsen en banen voor onze studenten. Vraag en aanbod spelen zo beter op elkaar in. Door samen te werken stimuleren we innovatie en kennisvalorisatie in de branche. We brengen jarenlange ervaring en jonge frisse blikken bij elkaar. Door die kennis weer te delen met de buitenwereld zorgen we ervoor dat de luchtvaarttechniek een aantrekkelijke branche blijft om in te werken en zorgen we ervoor dat innovaties en ontwikkelingen zich sneller naar andere sectoren verspreiden. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een belangrijke broedplek voor de luchtvaart en de technische sector blijft. 

Hoe doen we dat?

We doen dat onder andere door vraag en aanbod van voldoende en goed geschoold personeel in kaart te brengen, stageplaatsen te faciliteren, (Luchtvaart)techniek onderwijs vanaf de basisschool te stimuleren, LifeLongLearning en omscholing in de luchtvaarttechniek te stimuleren en faciliteren, onderwijsinnovatie en aansluiting van de curricula bij de sector te stimuleren, innovatie en kennisvalorisatie te stimuleren door middel van het verzamelen en delen van de ontwikkelingen en het organiseren van themabijeenkomsten en evenementen.

De grootste uitdaging voor de komende jaren?

Het groeiend tekort aan voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel. Onze sector heeft sterk te maken met vergijzing. Daarnaast is de luchtvaart onderhevig aan de economische cyclus, en heeft ze momenteel te maken met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Toch liggen er enorm veel mooie kansen voor instromers in de sector. Bijvoorbeeld in het verduurzamen van de luchtvaart, duurzaam onderhoud en digitalisering.